กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

3.5.59

วิธีการทาบกิ่ง

  การทาบกิ่ง
การทาบกิ่ง คือ การนำพืชสองต้นมาทาบการต่อเชื่อมให้เป็นต้นเดียวกัน  โดยมีเซลล์เนื้อเยื่อเป็นตัวเชื่อมติดกัน  การทาบกิ่งประกอบส่วนที่เป็นต้นตอ  ทำหน้าที่เป็นระบบรากของต้นพืชใหม่  และส่วนของกิ่งพันธุ์ดี  อยู่เหนือรอยต่อ  ทำหน้าที่เป็นส่วนยอดหรือกิ่งก้านลาต้นของพืชต้นใหม่

  ประโยชน์ของการทาบกิ่ง
1.  ไม่กลายพันธุ์
2.  มีรากแก้วไม่ล้มง่าย
3.  ทรงพุ่มเตี้ยให้ผลเร็ว
4.  การปฏิบัติดูแลรักษาทำได้ง่าย  สะดวก  ลดต้นทุน

  ต้นตอ  คือ  ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นราก  ซึ่งได้จากการเพาะเมล็ด

  การเลือกต้นตอ
1.  จะต้องมีระบบรากแข็งแรง  และทำหน้าที่หาอาหารได้ดี
2.  ต้นสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีโรค  และแมลงทำลาย
3.  ต้นตั้งตรงอายุ  3 – 6  เดือน
4.  ขนาดความโตของลำต้น  เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น  ประมาณ  0.5 – 0.8  เซนติเมตร

  กิ่งพันธุ์ดี  คือ  ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นลำต้น  กิ่ง  ก้าน  และยอด

  การเลือกกิ่งพันธุ์ดี
1.  ได้จากต้นแม่พันธุ์ที่ได้รับน้ำ  ปุ๋ย  แสงแดดสมบูรณ์
2.  ต้นแม่พันธุ์เคยได้ผลแล้วอย่างน้อยปี  ปี
3.  ไม่มีดอกและผล  หรือยอดอ่อน
4.  กิ่งตั้งตรง  ไม่มีโรคและแมลงทำลาย
5.  กิ่งไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
6.  ความโตของกิ่งพันธุ์ดีใกล้เคียงกับต้นตอ
7.  ความยาวของกิ่งพันธุ์ดี  ประมาณ  50  เซนติเมตร

  มีวิธีการ  ดังนี้
1.  เลือกต้นตอขนาดใกล้เคียงกับกิ่งพันธุ์ดี  เฉือนกิ่งต้นตอให้เป็นปากฉลามยาวประมาณ  นิ้วแล้วเฉือนปลายเป็นรูปลิ่ม
2.  เลือกกิ่งพันธุ์ดีให้ขนาดใกล้เคียงกับต้นตอ  เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เข้าในเนื้อไม้เฉียงขึ้นไปยาวประมาณ  นิ้ว   ตัดส่วนปลายของเปลือกไม้ที่เฉือนไว้เหลือประมาณ  0.5  นิ้ว
3.  นำต้นตอประกบเข้ากับกิ่งพันธุ์ดี  จัดให้แนวเนื้อเยื่อเจริญสัมผัสกันมากที่สุด  แล้วพันด้วยเทปพลาสติกให้แน่น

  ปัจจัยในการวัดผลสำเร็จในการทาบ
1.  การเฉือนแผลต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี  จะต้องเรียบ
2.  ระวังไม่ให้แผลต้นพันธุ์ดีและต้นตอแห้ง
3.  เยื่อเจริญแบบสนิทด้านใดด้านหนึ่ง
4.  การพันพลาสติกต้องพันให้แน่น
5.  ภาคปฏิบัติควรจะทำด้วยความรวดเร็ว

  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดกิ่งทาบ
1.  อายุประมาณ  45 – 60  วัน
2.  รากงอกใหม่  ประมาณ  3 – 6  ราก  รากมีสีน้ำตาล  ปลายรากมีสีขาว
3.  ถุงต้นตอจะต้องมีความชื้นพอประมาณ
4.  รอยแผลประสานกันดี  แผลมีสีน้ำตาลและจะนูน

  การชำกิ่งทาบ
1.  นำตุ้มทาบแช่น้ำ  ประมาณ  1 – 2  ชั่วโมง
2.  แกะถุงพลาสติกออกด้วยความระมัดระวัง
3.  ชำในถุงพลาสติกขนาด  8 x 10  นิ้ว  หรือกระถาง  ขนาด  6 x  10  นิ้ว
4.  ใช้ไม้หลักผูกยึดกิ่งชำให้กิ่งตั้งตรง
5.  รดน้ำให้ชุ่มเก็บไว้ในเรือนเพาะชำ  หรือที่ร่มรำไร
6.  อายุประมาณ  เดือน  สามารถนำไปปลูกได้

  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
1.  ทำให้พืชดำรงสายพันธุ์เอาไว้ได้  เป็นการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไป
2.  ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่ดีขึ้น
3.  ทำให้เกิดรายได้หรือเป็นอาชีพโดยตรง
4.  ช่วยให้คนเรามีจิตใจสงบ  เยือกเย็นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น