กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

17.12.58

ตัดแต่งกิ่งทำไมช่างเสียดายเหลือเกิน?

เมื่อได้ปลูกมะม่วงในสวนของคุณแล้วการดูแลรักษาสวนคืองานต่อเนื่องที่สำคัญเช่นการใส่ปุ๋ยการให้น้ำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงและอื่นๆ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่อาจจะละเลยได้เปรียบเสมือนปลูกบ้านแล้วไม่มีการเก็บกวาดเช็ดถู ฉันใดการตัดแต่งกิ่งมะม่วงก็ควรไม่ควรจะละเลยฉะนั้น การตัดแต่งกิ่งคือการควบคู่กันไประหว่างการตัดและการแต่งหรืออาจจะมีการดัดกิ่งด้วยก็ได้

วัตถุประสงค์ของการตัดแต่งกิ่งคือ
1. ตัดแต่งเพื่อเอาโครงสร้างลำต้นจุดนี้ควรกระทำในตอนที่ต้นยังเล็กจึงจะเหมาะสมกว่า กระทำในต้นใหญ่กล่าวคือเมื่อแรกปลูกใหม่ๆ ต้นมะม่วงอาจจะมีการแตกแขนงบริเวณใกล้โคลต้นออกเสียเพื่อให้โครงสร้างลำต้นโปรงไม่อับทึบเป็นที่สะสมของโรคและแมลง  (ช่วงระดับ 1 - 2 ฟุต จากโคนต้นควรตัดทิ้ง)

2. ตัดแต่งเพื่อสะดวกในการทำงานต้นไม้ผลที่ทรงพุ่มไม่สูงเกินมือเอื้อมเวลาจะเก็บผลก็ทำได้ไม่ยากหรือเกิดพายุในฤดูฝนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็น้อย


3. ตัดแต่งกิ่งเพื่อเตรียมในต้นพร้อมออกดอกมะม่วงที่มีการเจริญเติบโต ทางลำต้นและใบมากเกิดไปหรือเรียกว่าบ้าใบมะม่วงถ้าตกอยู่ในอาการบ้าใบ ตลอดทั้งปีโอกาสที่จะออกดอกมีน้อยเหลือเกินการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออกบ้างจะช่วยให้เกิดความสมดุลภายในต้นมะม่วงโอกาสที่จะออกดอกก็มีมากขึ้น


4. ตัดแต่งเพื่อให้ต้นและผลมีคุณภาพการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออก คงไว้ในกิ่งที่ดีแสงแดดส่องถึงทำให้การติดผลกระจายสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นไม่ติดผลกิ่งที่ได้รับแสงแดดมากเกินไป เมื่อมีการติดผลกระจายสม่ำเสมอผลจะมีคุณภาพดีผลไม่แคระแกรนเนื่องจากแย่งอาหารซึ่งกันและกัน


5. ตัดแต่งเพื่อฟื้นฟูต้นไม้ผลมะม่วงที่มีอายุมากกิ่งแก่ที่ไห้ผลมาหลายปีย่อมทำให้ผลผลิตต่ำขาดคุณภาพที่ดีการตัดแต่งเหล่านี้ออกเพื่อให้กิ่งที่แตกใหม่มาแทนที่ผลผลิตจะได้ดีขึ้น6. ตัดแต่งกิ่งเพื่อป้องกันโรคและแมลงตลอดหักโค่นตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทำให้ทรงพุ่มโปร่งป้องกันแมลงแอบซ่อนในทรงพุ่มแสงแดด และอากาศผ่านได้สะดวกเมื่อทราบอย่างนี้แล้วคุณตัดแต่งกิ่งครั้งหลังสุดเมื่อไร อ้าว! แล้วตัดตรงไหนช่วยบอกหน่อยการตัดแต่งกิ่งที่ดีควรพิจารณาจากโคนต้นขึ้นไปกิ่งที่อยู่ใกล้ผิวดิน (1 - 2 ฟุต) กิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มกิ่งที่ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร กิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งกิ่งกระโดงที่แตกทำมุมแคบกับลำต้นควรตัดออกทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น