กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

17.12.58

สารบังคับให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกนอกฤดูเป็นอย่างไร?

สารแพคโคลบิลทราโซลเป็นสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชชนิดหนึ่ง ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสารชนิดใหม่ล่าสุด ที่ค้นพบในปัจจุบันที่สามารถชักนำให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลได้ สารนี้เป็นสังเคราะห์ที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างสารจิบเบอเรลลินในพืช หรืออีกนัยหนึ่งสารนี้จะชะลอการเจริญเติบโตของพืชทั่วไปๆ ไปถ้าพืชตอบสนองต่อสารชะลอเจริญเติบโต พืชก็จะมีป้องหรือข้อสั้นลง จนเห็นได้ชัดในมะม่วงการใช้สารนี้ให้เป็นที่น่าพอใจมะม่วงมีการตอบสนองต่อสารอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ มะม่วงที่ใช้สารแพคโคลบิวทราโซล เพื่อชักนำให้มีการออกดอกช่วงข้อของกิ่งจะสั้นลงกว่าปกติสารนี้จะไปยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลินในกิ่งมะม่วงเพราะฉะนั้น การพัฒนาทางด้านการสร้างตายอดจึงเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้มีการสร้างตาดอกขึ้นมาแทนสารแพคโคลบิวทราโซล เข้าสู่ต้นพืชได้หลายทางทั้งทางรากและทางเนื้อเยื่อของกิ่งและใบโดยที่สารนี้จะมีการเคลื่อนที่สู่ท่อน้ำเพื่อเคลื่อนย้ายไปยัง ใบเมื่อเข้าสู่ต้นพืชแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลิน ให้น้อยลง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น