กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

17.12.58

ผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีขนาดใหญ่แล้วผลแตกและเน่าเกิดจากอะไร?

การเกิดผลมะม่วงแตกในตอนที่ผลมีขนาดใหญ่มีหลายสาเหตุด้วยกันคือ

1. เกิดจากการที่มะม่วงรับน้ำมากเกินไปโดยเฉพาะมะม่วงที่กระทบแล้งมาระยะหนึ่งแล้วมีฝนตกหนักหรือรดน้ำจนชุ่มมากทำให้มะม่วงดูดน้าเข้าสู่ลำต้นอย่างรวดเร็วน้ำที่ดูดเข้าไปนี้ส่งผ่านขั้วผลเข้าสู่ผลมะม่วงทำให้เกิดความดันในผลสูงเกินไปเนื้อเยื่อของมะม่วงที่ได้รับจะขยายตัวไม่ทันจึงแตก

2. เกิดจากแมลงเข้าทำลายผลมะม่วงโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ผลมะม่วงแตกได้ แก่แมลงวันผลไม้ผีเสื้อมวนหวาน

3.เกิดจากการทำลายของเชื้อโรคแอแทรคโนส ทำให้ผลเป็นจุดดำแล้วผลแตกในเวลาต่อมาการป้องกัน ถ้าเกิดจากน้ำมากเกินไปต้องหยุดให้น้ำและควรน้ำอย่างสม่ำเสมอ-ถ้าเกิดจากเชื่อโรคแอแทรคโนสควรฉีดยาด้วย ไซเนป คูปราวิท ถ้าเกิดจากแมลงควรฉีดยาฆ่าแมลงหรือควรห่อผลมะม่วงด้วยถุงกระดาษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น