กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

17.12.58

ความเป็นมาของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

ประวัติความเป็นมาของ  มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

พันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการกลายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโดยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว การขยายพันธุ์ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีเพียงการเพาะเมล็ดเท่านั้น  จึงทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นแม่ทั้งทางที่ดีขึ้นและเลวลงพันธุ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะถูกนำมาเพาะเมล็ดซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายชั่วคน จนทำให้ลักษณะพันธุ์คงที่ขึ้นพันธุ์มะม่วงในประเทศไทยที่เกิดจากการกลายพันธุ์ที่ปลูกจากเมล็ดซึ่งเรียกว่าโชคบังเอิญ เช่น พันธุ์ศาลายา  (ได้มาจากการเพาะเมล็ดน้ำดอกไม้) โชคอนันต์  (เพาะเมล็ดจากมะม่วงสามปี) เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น