กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

6.10.58

‘มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง' จากต้น ‘โชคอนันต์’

การทำเกษตรเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์ “น้ำดอกไม้สีทอง” ที่เกิดจากการใช้ “ต้นตอ” ของมะม่วงพันธุ์ “โชคอนันต์” ที่ราคาเริ่มตก โดยนำกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้มาติดตา ต่อกิ่งกับต้นมะม่วงโชคอนันต์ จนได้ออกมาเป็นมะม่วงผลสวยเหลืองอร่าม รสชาติหวานหอม เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างยิ่งวิธีการต่อกิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากต้นตอพันธุ์โชคอนันต์ 
1. ใช้ต้นมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ที่มีอยู่เดิมบำรุงด้วยปุ๋ยยูเรียประมาณ 15 วัน
2. เลือกกิ่งมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แล้วนำมาติดต่อ ต่อกิ่งกับกิ่งมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง
3. ใช้เทปใสพันทั้งสองกิ่งเข้าด้วยกันให้แน่น ป้องกันน้ำซึมเข้าไป
4. หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี จะเริ่มออกผลเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
5. นำถุงกระดาษเคลือบคาร์บอนที่ผ่านมาฆ่าเชื้อโรคแล้วมาหุ้มที่ผลมะม่วงประมาณ 45 วัน เก็บผลผลิตได้
6. หลังเก็บผลผลิตแล้วให้ตัดมะม่วงบางส่วนออก เพื่อไม่ให้ต้นมะม่วงสูงเกินไป และนำใบไว้โคนต้นเพื่อทำปุ๋ย 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น