กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

21.4.58

มารู้จักสารเคมีกาจัดโรคและแมลงกันเถอะ ?

มะม่วงเป็นพืชที่มีแมลงศัตรูหลายชนิดเข้าทำลายผลผลิตเปลี่ยนไปตามระยะการเจริญเติมโตของพืชตลอดทั้งปี การเลือกใช้สารเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจในคุณสมบัติของสารความเหมาะสมระหว่าง ชนิดของสารที่จะใช้อันตรายที่จะเกิดจากพิษของโดยไม่ก่ออันตรายต่อผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องสารเคมีที่ใช้กับมะม่วงโดยจะแยกเป็นสองประเภทคือสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงสารเคมีป้องกันกำจัดโรค เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคราดำ โรคยางไหล โรคราแป้ง เป็นต้นรูปแบบของสารแคมีจะประกอบด้วยส่วนผสมหลัก 2 ส่วน คือตัวสารออกฤทธิ์และสารประเภทไม่ออกฤทธิ์ผสมกัน ในลักษณะที่เป็นของเหลวหรือของแข็งทั้งนี้เนื่องจากตัวสารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่มักไม่ละลายในน้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผสมสารออกฤทธิ์กับสารไม่ออกฤทธิ์เพื่อช่วยให้ละลายน้ำได้ดีขึ้น สารที่ใช้กันในสวนมะม่วงมี 3 แบบ  คือ

1. สารผสมรูปน้ำมัน(Eranularconcentraton)(E.C.) หมายถึง สารฆ่าแมลงรูปน้ำมันอีมัลชั่น เมื่อละลายน้ำจะมีสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมเวลาใช้ไม่จำเป็นต้องผสมสารจับใบ

2. สารผสมรูปเม็ด(Granular)(G)หมายถึงสารอยู่ในรูปเม็ดคล้ายปุ๋ยเม็ดใช้รองก้นหลุดหรือใส่ในดินบริเวณรากฝอย

3. สารผสมรูปผงละลายน้ำ (WettablePowder)(W.P.)หมายถึงสารที่อยู่ในรูปผงคล้ายแป้งละลายน้ำได้มีสีขาวขุ่นเวลาใช้สารระหว่างพ่นจะต้องเขย่าหรือกวนให้สารกระจายตัวตลอดเวลามิฉะนั้นสารจะตกตะกอนนอนก้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น