กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

21.4.58

เมื่อเวลาช่อมะม่วงถึงวัยขบเผาะร่วงโรย ?


ตามสุภาษิตโบราณหว่านพืชย่อมต้องหวังผลฉันใดฉันนั้น เมื่อปลูกมะม่วงก็ต้องการผลแต่เมื่อมะม่วงติดผลแล้วลูกมีขนาดโตพอๆ กับหัวแม่มือแล้วเกิดร่วงก็ต้องเสียดายเป็นธรรมดาการร่วงหล่นของผลอาจมีสาเหตุมาจาก

1.        การผสมเกสรไม่ดีมะม่วงจะสังเกตได้ง่ายการผสมเกสรไม่ดีเมล็ดไม่สมบูรณ์นั้นผลที่ติดใหม่จะมีร่างโค้งงออกผลเป็นร่องผลเหล่านี้มักร่องหล่นก่อน

2.        การขาดน้ำน้ำเป็นส่วนประกอบของเซลส่วนต่างๆและเป็นตัวละลายอาหารการขาดน้ำทำให้ผลร่วงได้หรือผลไม่ค่อยโต

3.        น้ำมากจนดินขาดอากาศการไห้น้ำเกิดไปจนดินขาดอากาศจะทำไห้สลัดผลในระยะใหม่ๆได้

4.        อาหารไม่พอถ้าติดผลดกอาหารไม่พอผลจะร่วงถ้าไม่ร่วงผลจะแคระแกรนไม่โตเท่าที่ควร

5.        โรคเช้าทำลายโรคที่พบมากได้แก่โรคผลจุดดำหรือแอนแทรคโนสโรคผลแตกโรคสะเครป (ผลเป็นจุดเล็กๆคล้ายตกเก็ด

6.        แมลงเข้าทำลายเช่นแมลงกัดกินขั้วผลแมลงวันทอง

7.        หลุดร่วงเนื่องจากลมแรง

8.        ใช้ปุ๋ยยาแรงเกินไปการผสมปุ๋ยหรือยามากกว่าคำแนะนำเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายและเปลืองต้นทุนเกินความจำเป็นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น