กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

18.4.59

ประโยชน์ของการทาบกิ่ง

ความหมายของการทาบกิ่ง
การทาบกิ่งหมายถึงการนำต้นไม้  2  ต้นที่ต่างก็มีรากของตนเองมาทาบกันโดยต่อเข้าด้วยกัน   และเมื่อแผลเชื่อมกันสนิทดีแล้วจึงตัดยอดของต้นตอ  (stock)  และตัดโคนของต้นพันธุ์ดี  (scion)  ออก ส่วนใหญ่การทาบกิ่งจะใช้ต้นตอที่เพาะจากเมล็ดใส่ถุงพลาสติกขึ้นไปทาบกิ่งของต้นพันธุ์ดีที่ปลูกไว้ก่อนจนมีกิ่งก้านพอที่จะทาบได้จำนวนมาก การทาบกิ่งทำได้ทุกฤดู แต่แผลจะเชื่อมติดกันได้เร็วในฤดูที่ต้นไม้กำลังเติบโต(ฤดูฝน) หลังจากทาบกิ่งแล้วต้องใช้ผ้าพลาสติกพันแผลด้วยประโยชน์ของการทาบกิ่ง
1. เป็นการขยายพันธุ์ของต้นพืชพันธุ์ดีให้มากขึ้น โดยทำให้เจริญเติบโตได้ดีบนต้นตอที่แข็งแรง 

2. ทำให้ได้ต้นพืชพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตรวดเร็ว หลังจากทาบกิ่งและนำไปปลูกในเวลาไม่นาน

3. ทำให้ได้ต้นพันธุ์ดีที่แข็งแรงทนทานต่อการหักโค่นเนื่องจากลมเพราะมีรากแก้วของต้นตอช่วยค้ำจุน

4. ทำให้พืชบางชนิดที่ขยายพันธุ์ได้ยาก สามารถดำรงพันธุ์ไว้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น