กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

17.12.58

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุกหรือแก่ดูได้ไง

มื่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีผิวสีคล้ายมะม่วงสุกจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะม่วงแก่?
  
เราจำแนกการเก็บผลของน้ำดอกไม้สีทองไว้ 3 แบบด้วยกับ  

  1. การนับอายุผลการนับอายุผลของมะม่วงเป็นวิธีที่นิยมใช้เพื่อหาความแก่ที่เหมาะสมกับผลมะม่วงคือนับตั้งแต่วันที่ดอกเริ่มบาน 50 หรือตั้งแต่ติดผลขนาดเล็กมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวจนกระทั่งวันที่เก็บเกี่ยวได้มีอายุประมาณ 100-120 วัน 

  2. ความถ่วงจำเพาะเมื่อผลมะม่วงมีอายุมากขึ้นทำให้ความถ่วงจำเพาะมีค่ามากขึ้นในทางปฏิบัติเราไม่ต้องคำนวณหาความถ่วงจำเพาะของผลมะม่วงแต่ถ้าเราสังเกตการจมและการลอยในน้ำของมะม่วงมะม่วงผลแก่จะมีความถ่วงจำเพาะมากกว่าผลอ่อนจะพบว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลแก่จะจมน้ำผลอ่อนลอยน้ำ (บางพันธุ์ผลแก่จะลอยน้ำเช่นเขียวเสวย หนองแซง) 

  3.  นวลและสีผิวการดูสีผิวของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองก็ดูได้ไม่ยากเมื่อผลแก่ของสีทองจะเหลืองและนวลโดยทั่วกันแล้วบริเวณปลายผลทางด้านล่างจะมีสีเหลืองอมส้มเห็นได้โดยชัดเจนแสดงว่าเป็นผลแก่สามารถเก็บบ่มได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น