กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

17.12.58

ดิน น้ำ ลม ไฟ สำคัญอย่างไรกับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง?

เมื่อกล่าวธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ หลายคนคงรู้สึกว่าเป็นเรื่องงมงาย เป็นเรื่องที่เกินความเป็นจริงหรือเปล่าที่การปลูกมะม่วงสักต้นหนึ่งหรือการทำสวนมะม่วง  (ที่เพิ่งจะเริ่มทำสวน) ต้องคำนึงถึงธาตุทั้ง 4 ด้วย หรือ หลังจะดูโหงวเฮง ดูหมอ ดูฮวงจุ้ย หรือเปล่า แต่ผมไม่กล่าวเกินความเป็นจริงเพราะธาตุทั้ง 4 นั้น สำคัญกับการทำสวนมะม่วงหรือการทำสวนไม้ผลจริงๆ ดังที่จะอธิบายได้ดังนี้ 

  ธาตุดิน ดินเป็นที่ให้อาหารให้ความสมบูรณ์แก่พืชให้ที่หยั่งลึกรากลงดิน ดินเป็นส่วนที่สำคัญประการแรกที่ควรคำนึงถึงดินที่เหมาะสามกับการปลูกมะม่วง ควรมีค่าความเป็นกรด- ด่าง อยู่ที่ 6-7 แต่ในความเป็นจริงที่เราจะปลูกไม่สามารถเลือกพื้นที่ปลูกได้ตามค่าความเป็นกรด- ด่าง บนพื้นที่มีค่าความเป็นกรดมาก  (ค่าต่ำกว่า 6 ลงมา) บางพื้นที่มีค่าความเป็นด่างมาก  (ค่าสูงกว่า 7 ขึ้นไป)  ดังนั้นการเตรียมพื้นที่จะปลูกมะม่วงควรรู้ว่าดินของเรามีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่าไรจะได้เตรียมปรับค่าความเป็นกรดด่างได้ถูกต้อง คือ ดินที่มีค่าความเป็นกรดในระดับ 3.5-5  (กรดรุนแรง) ควรปรับพื้นที่ปลูกโดยการหว่านปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดให้มีค่ามากขึ้น ถ้าดินที่เป็นด่างจัด ต้องปรับให้มีค่าความเป็นด่างลดลงโดยการใส่ปุ๋ย ที่มีค่าเป็นกรด เช่นปุ๋ย แอมโมเนียซัลเฟต การกระทำดังกล่าวนี้ เป็นการลดระดับความรุนแรงของด่างที่มีมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืชได้แล้วจึงค่อยปลูกพืชหรือมะม่วงต่อไป 

  ธาตุน้ำ น้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีพของสรรพสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้และโลกในอนาคต ถ้าขาดน้ำแล้วการดำรงชีพคงเป็นไปได้ลำบาก ดังนั้นการมีแหล่งน้ำใกล้แหล่งเพาะปลูกเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก หรือแหล่งเพาะปลูกมีแหล่งน้ำในที่เพาะปลูกนั้นเลยยิ่งดี การจัดระบบน้ำในแปลงเพาะปลูกก็มีความจำเป็นคือหมายถึง เราจะเลือกขุดร่องน้ำหรือเลือกระบบน้ำหยด หรือสปริงเกอร์ หรือจะใช้เดินท่อน้ำ(ท่อหลัก)แล้วปล่อยน้ำให้ท่วมแปลงเพาะปลูก มีหลักพิจารณาดังนี้ ถ้ามีแหล่งที่เพาะปลูกเป็นดินเหนียวสามารถเก็บน้ำได้ดีควรทำการเพาะปลูกแบบที่มีร่องน้ำจะได้ผลดีกว่า อาศัยการเป็นดินเหนียว เก็บน้ำไว้ใช้โดยการขุดบ่อใหญ่สักแห่งหนึ่ง ใกล้ๆ บ้าน แล้วขุดร่องน้ำกระจายไปตามความยาวของพื้นที่ บริเวณที่จะปลูกต้นไม้ก็จะเป็นสันร่องสามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้ตามความต้องการ ถ้าแหล่งที่เพาะปลูกเป็นดินทราย เก็บน้ำได้ไม่ดีการทำการเพาะปลูกแบบการใช้ระบบสปริงเกอร์ หรือใช้น้ำหยดโดยการเดินท่อไปตามจุดที่ปลูกพืชแล้วจ่ายน้ำลงมาอีกทีหนึ่ง ส่วนมากแหล่งที่ปลูกแบบนี้จะเห็นดินทราย การเก็บน้ำจะไม่ค่อยดี ควรทำถังเก็บน้ำไว้ เฉพาะให้กับพืชและไว้ใช้ โดยอาจจะทำถังเก็บน้ำ หรือ บ่อซีเมนต์เพื่อเก็บน้ำ ก็ได้ 

  ธาตุลม ลมเป็นปัจจัยที่เข้าแทรกตามฤดูกาลทำไมจึงกล่าวเช่นนั้น แท้ที่จริงแล้ว ลมเป็นปัจจัยที่ทำความเสียหายให้กับเราได้ทุกๆ ฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ลมที่มาแรงจะมาในด้านตะวันออก ในฤดูฝนลมฝน ลมจะมามากในด้านตะวันตกในส่วนฤดูหนาว จะมีลมทางเหนือมามาก ดังการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากลมควรกระทำตั้งแต่เริ่มลงมือเพาะปลูกโดยการปลูกต้นไม้ไว้บังลม เช่น สน มะพร้าว ยูคาลิปตัส  สะเดา หรือต้นไม้อื่นๆที่ใช้เป็นแนวป้องกันลมได้ปลูกไปพร้อมๆกับการปลูกไม้ผลหลัก และแนวป้องกันลมยังแสดงอาณาเขตของเราได้อีกด้วย 

ธาตุไฟ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไฟที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิง แต่หมายถึงไฟที่อยู่ในรูปของความร้อนที่มาจากแสงแดด แสงแดดมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช การปลูกพืชต้องคำนึงถึงทิศทางที่พืชจะได้แสงแดดทั่วถึงกันทุกต้น ดังนั้นแถวการปลูกพืชควรจะต้องขวางเส้นทางการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ คือแถวจะอยู่แนวทิศเหนือ-ทิศใต้ การปลูกในลักษณะนี้จะทำให้พืชได้รับแสงแดดทั่วถึงกัน ไม่เกิดการบังแสงกันต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามทั่วถึงกันหมด       ธาตุทั้ง 4 นี้มีความสำคัญเท่าๆ กันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยอมไม่เกิดความสมบูรณ์แก่พืชการเพาะปลูกถ้าเริ่มวางแผนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น