กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

17.12.58

มะม่วงอกร่องทอง / กิ่งทาบ

มะม่วงอกร่องทอง ( Okrong Thong ) กลิ่นหอมหวาน  รสชาติหวานหอม

มะม่วงอกร่องทอง ... มะม่วงที่ปลูกเพื่อกินสุกได้อร่อยที่สุดกว่ามะม่วงกินผลสุกทุกชนิด เนื่องจากมีรสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากมะม่วงกินผลสุกทั่วไป มะม่วงอกร่องทอง อยู่ในวงศ์ ANACAR-DIACEAE มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไป คือ เป็นไม้ยืนต้น สูง 10 - 15 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเยอะ เป็นทรงพุ่งกลมกว้าง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรอบกิ่งก้านหนาแน่นบริเวณปลายยอด ใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนมนขนาดของใบจะเรียวเล็กกว่าใบมะม่วงสายพันธุ์อื่นๆ อย่างชัดเจน เนื้อในค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกเป็นสีนวลหรือสีขาว มีกลิ่นหอม ผลกลมรี ไม่ใหญ่นัก มีลักษณะเฉพาะตัว เมื่อพบเห็นจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลของมะม่วงอกร่องทอง

สวนลุงสงวน  จังหวัดปราจีนบุรี  ติดต่อสอบถาม  โทร. 082-4660376ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น