กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

6.8.58

สิ่งจำเป็น มาตรฐานจึงขาดไม่ได้


  ปัจจุบันนี้ การซื้อเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เช่น พันธุ์มะม่วงที่มีอย่างแพร่หลาย แต่การซื้อท่านจะต้องศึกษาลักษณะของสายพันธุ์ก่อนที่ท่านจะซื้อเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการจำหน่าย (เพราะที่พบมาก คือ การจำหน่ายกิ่งพันธุ์ให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จัก พอเอาไปปลูกแล้วได้ผลไม่ใช่อย่างที่ท่านต้องการ ทำให้ท่านเสียเวลา เสียปีในการปลูก)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น