การส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ลูกค้าได้รับ

การส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ลูกค้าได้รับ

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

4.3.58

วิธีการเพาะเมล็ดมะม่วงในแปลง

มะม่วงแก้ว  มะม่วงกระล่อน  นับได้ว่าเป็นมะม่วงที่มีลักษณะพิเศษคือ  ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งได้ดี  หาอาหารเก่ง  เจริญเติบโตเร็ว  ไม่ต้องรดน้ำให้ปุ๋ย  หรือพ่นสารเคมีใด ๆ  ก็สามารถออกดอกติดผลดกทุกปี  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  เกษตรกร  หรือ  ผู้ผลิตกล้าพันธุ์ไม้เพื่อจำหน่าย  จึงนิยมนำเอาเมล็ดมะม่วงตลับนาคมาทำเป็นต้นในการผลิตกิ่งมะม่วงพันธุ์ดีขาย หรือจะขายเป็นต้นตอให้เกษตรกรนำไปปลูกลงในแปลงช่วงต้นฤดูฝน  และจะทำการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดี  ต่อไปในฤดูฝนหน้า
สำหรับเกษตรกรมืออาชีพโดยทั่วไป  จะใช้ต้นตอมะม่วงตลับนาคไปปลูกในแปลงต้นฤดูฝน  หลังจากปลูกรดน้ำตามครั้งเดียว  แล้วจะปล่อยให้มะม่วงหากินเอง  และประมาณเดือนมิถุนายนหลังจากเก็บผลมะม่วงเสร็จแล้ว จะเริ่มแตกยอดอ่อน    ก็สามารถตัดเอายอดมะม่วงพันธุ์ที่ท่านต้องการมาเปลี่ยนยอดที่แปลงโดยวิธีการเสียบยอดแบบเสียบข้าง  วิธีนี้จะลดขั้นตอนในการดูแลมะม่วงในแปลงปลูกและลดต้นทุนลงได้มากทีเดียว  ส่วนวิธีการที่ผู้ผลิตกิ่งพันธุ์จำหน่ายก็จะใช้มะม่วงตลับนาคเป็นต้นตอในการผลิตกิ่งพันธุ์  โดยวิธีการทาบกิ่ง  การเสียบยอดแบบเสียบลิ่มโดยไม่มีใบติด  การเสียบยอดแบบเสียบลิ่มโดยมีใบติด  (ต้องอบในถุงพลาสติกเพื่อป้องกันการคายน้ำ) การเสียบข้าง  มะม่วงพันธุ์ดีที่ผู้ผลิตทำจำหน่ายได้แก่  น้ำดอกไม้เบอร์ 4  น้ำดอกไม้สีทอง  เขียวเสวย  โชคอนันต์  มหาชนก  มันขุนศรี  อาร์ทูอีทู  และอื่น ๆ  เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  ราคาที่จำหน่ายขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่งพันธุ์และอายุ  ต้นโต  อายุมากก็จะแพง  มีตั้งแต่  25  บาท  ถึงต้นละ  500  บาท  เลยที่เดียว

สำหรับขั้นตอนและวิธีการเพาะเมล็ดมะม่วงตลับนาคมีดังนี้
1. มะม่วงตลับนาคที่แก่แล้ว  ประมาณต้นเดือนมิถุนายน  ก็ใช้ทำพันธุ์ได้แล้ว ราคากิโลกรัมละ 1.50 – 2.00 บาท
2.  นำมาปลอกเนื้อออก  จนเห็นเมล็ด
3.  ถ้าเป็นมะม่วงที่สุกต้องบี้เนื้อออกแล้วล้างน้ำ
4. นำไปผึ่งให้แห้งจะแกะเมล็ดได้ง่ายไม่ลื่น
5.  ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งตัด ลอยเว้าด้านข้างเมล็ด ระวังอย่าให้ตัดโดนเนื้อมะม่วงดังภาพ
6.  ใช้คีมปลายแหลมคีบม้วนเปลือกหุ้มเมล็ดออก
7.  นำเมล็ดไปเพาะในแปลงเพาะ  หรือเพาะในถุงพลาสติก  (ทำเป็นการค้าหรือมืออาชีพนิยมเพาะในแปลงเพาะ)

วัสดุเพาะ
- ดิน    1  ส่วน                                                               
- ขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดิบหรือทราย    1  ส่วน

วิธีการเพาะเมล็ดมะม่วงในแปลง
- ผสมแกลบและดินให้เข้ากัน                                       
- ขึ้นแปลงโดยยกแปลงให้สูงอย่างน้อย 10ซม.แล้วทำร่องเพาะเมล็ดโดยให้ลึกประมาณ 5-6 ซม.
- นำเมล็ดมะม่วงที่แกะเปลือกแล้วลงเพาะในแปลง โดยคว่ำส่วนเว้าของเมล็ดมะม่วงลง               
- กลบเมล็ดมะม่วง โดยให้ดินที่ฝังกลบหนาประมาณ 2 – 3 ซม. แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

8.  เมื่อเมล็ดงอกประมาณ  3  อาทิตย์ย้ายจากแปลงลงถุงดำ

วัสดุ
- ถุงดำขนาด  5 x 8  นิ้ว        
-  ดิน 1 ส่วน    
- แกลบดิบ 1  ส่วน   
-  ขี้วัวแห้งที่ผุหรือย่อยสลายแล้ว 1 ส่วน

9.  หลังจากรากติดแล้วก็จำหน่ายได้  หรือเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีได้  ต้นตอ มะม่วงตลับนาคขนาด  อายุ  6  เดือนถึง  1  ปี  ราคาขายประมาณ  15 – 20  บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น