กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

19.3.60

อโศกขาวดอกพวง


มะม่วงหัวช้างทอง กำลังออกผล (ภาพถ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2560)มะม่วงแก้วขมิ้น กำลังออกผล (ภาพถ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2560)

มะม่วงทองสงวน กำลังออกผล (ภาพถ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2560)


มะม่วงมันขุนศรี กำลังออกผล (ภาพถ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2560)