กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

6.7.59

การสำรวจศักยภาพของมะม่วงในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสมอง

มะม่วงน้ำดอกไม้ (Mangifera indica L.) เป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูง  ผลสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของระบบประสาทมาก   อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงศักยภาพดังกล่าวของผลไม้ชนิดนี้   การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาศักยภาพของสารสกัดผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกในการปกป้องการทำลายสมองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง  โดยการป้อนสารสกัดมะม่วงน้ำดอกไม้สุกขนาดต่างๆแก่หนูขาวเพศผู้พันธุ์ Wistar แล้วนำมาประเมินฤทธิ์ต้านความกังวล ฤทธิ์ต้านการซึมเศร้า ฤทธิ์ต่อการเรียนรู้และความจำทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับทิศทาง  ผลการศึกษาพบว่าหนูขาวเพศผู้ที่ได้รับสารสกัดน้ำของมะม่วงน้ำดอกไม้สุกขนาด 50, 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวและสารสกัดแอลกอฮอล์ของมะม่วงน้ำดอกไม้สุกขนาด 12.5, 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวมีฤทธิ์เพิ่มการเรียนรู้แบบเกี่ยวข้องกับทิศทางในภาวะปกติ นอกจากนั้นยังพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้สุกขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวและหนูที่ได้รับสารสกัดแอลกอฮอล์ของมะม่วงน้ำดอกไม้สุกขนาด 12.5, 50 และ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวมีความหนาแน่นของเซลล์ประสาทของสมองส่วน hippocampus เพิ่มขึ้น กลไกหลักในการออกฤทธิ์ของสารสกัดน้ำจะออกฤทธิ์ผ่านการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase และการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระทำให้ลดการที่อนุมูลอิสระจะไปทำลายโครงสร้างของเซลล์โดยเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้มีผลเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทที่ยังมีชีวิตในสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นบริเวณที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  ส่วนกลไกหลักการออกฤทธิ์ของสารสกัดแอลกอฮอล์ของมะม่วงน้ำดอกไม้สุกน่าจะผ่านการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระทำให้มีความความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองบริเวณ hippocampus เพิ่มขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าสารสกัดน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้สุกจะมีปริมาณ total phenolic  compound 413.61±17.28 mg of Gallic Acid Equivalent (GAE)/mg fruit weight  มีปริมาณเบต้าแคโรทีน  6.19 µg/g ในขณะที่สารสกัดแอลกอฮอล์ของมะม่วงน้ำดอกไม้สุกมีปริมาณ total phenolic compound 513.79±27.17 mg of Gallic Acid Equivalent (GAE)/mg fruit weight  และมี ปริมาณเบต้าแคโรทีน  47.21 mg/g ดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เป็นอาหารเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพ สามารถนำมาสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำทั้งในภาวะปกติและป้องกันความจำบกพร่องเหมือนที่พบในโรคสมองเสื่อม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น