การส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ลูกค้าได้รับ

การส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ลูกค้าได้รับ

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

23.11.58

การปลูกมะม่วงเสริมราก เทคนิคเพิ่มปริมาณผลผลิต

การเสริมรากมะม่วงจะทำในลักษณะเช่นเดียวกับการต่อกิ่งเพื่อค้ำยัน ส่วนใหญ่จะทำเพื่อการเสริมรากเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นมะม่วงที่ปลูกไปแล้วให้สามารถชอนไชหาอาหารได้ในวงกว้างขึ้น ในขณะเดียวกันจะช่วยป้องกันการโค่นล้ม ส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

++ขั้นตอนการเสริมราก++

1. ทำการเพาะเมล็ดต้นตอบริเวณโคนต้นมะม่วงที่จะทำการเสริมราก ระยะห่างจากโคนต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร

2. เมื่อต้นตอที่เพาะด้วยเมล็ดมีขนาดที่เหมาะสม หรือ หลังจากการเพาะประมาณ 8-12 เดือน สามารถทำการต่อกิ่งได้

3. ทำแผลบนต้นแม่ของมะม่วงพันธุ์ดีที่จะทำการเสริมราก โดยเฉือนเข้าเนื้อไม้เป็นมุมเอียงขึ้นประมาณ 20-30 องศา คล้ายกับวิธีการต่อกิ่งแบบเสียบข้าง

4. เฉือนปลายต้นตอที่ได้จากการเพาะเมล็ดแบบรูปลิ่ม โดยให้แผลด้านในยาวกว่าแผลด้านนอก

5. เสียบต้นตอเข้าในรอยแผลของต้นแม่ให้แนวเนื้อเยื่อสัมผัสกันให้มากที่สุดแล้วพันด้วยพลาสติกหุ้มรอยแผลให้แน่น

6. ทำการบำรุงรักษาต้นมะม่วงตามปกติ ทั้งการให้น้ำและการใส่ปุ๋ย ระยะเวลา 1 เดือน แผลที่ทาบติดกันจะสนิท จากนั้นก็เอาพลาสติกที่หุ้มแผลออก จะได้รากสมบูรณ์ของมะม่วงพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นมากอีก 1 ราก ช่วยให้มะม่วงสามารถหาอาหารได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยยึดต้นมะม่วงไม่ให้โค่นล้มได้ง่าย และมะม่วงมีอายุยืนมากขึ้น